โจตันมีบริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สีเพื่อช่วยให้งานของผู้รับเหมานั้นง่ายขึ้น โดยการให้คำแนะนำตามข้อมูลด้านล่างนี้ จะถูกนำเสนอโดยพนักงานขาย หรือทีมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคของเรา

คำแนะนำหลักเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

1. การจัดเตรียมข้อมูลทางเทคนิค ซึ่งประกอบไปด้วย
    a. จัดเตรียมข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (Technical Data Sheets)
    b. จัดเตรียมเอกสารยินยอม
    c. ส่งเอกสารขั้นตอนการทาสี
    d. ส่งเอกสารรับรองการทดสอบ
    e. เข้าร่วมการประชุมกับลูกค้า

2. นำเสนอตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบไปด้วย
    a. จัดเตรียมแผ่นตัวอย่างสีให้ลูกค้า
    b. จัดเตรียมตัวอย่างผลิตภัณฑ์
    c. จับคู่สี และจัดเตรียมตัวอย่างสีให้ลูกค้า

3. นำเสนอผลการทดสอบของผลิตภัณฑ์ อย่างเช่น ผลการทดสอบความแข็งแรงของสี หรือการตรวจสอบความหนา เป็นต้น

โดยการให้คำแนะนำด้านบนจะนำเสนอโดยพนักงานขาย หรือทีมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคของเรา

Loading...