โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา เป็นโรงเรียนมีตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงชั้นมัธยม ซึ่งเน้นการเพาะพันธุ์ต้นกล้าทางการศึกษา พัฒนาบุคลากรครู ตลอดจนพัฒนาเด็กรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพให้กับสังคม ทั้งด้านจริยธรรม และทักษะการใช้ชีวิตในอนาคต ที่นี้จึงเป็นสถานที่ที่ทรงอิทธิพลต่อการเรียนรู้ ซึ่งได้ Majestic True Beauty SemiGloss สำหรับการตกแต่งภายใน และเพื่อทนต่อสภาวะอากาศที่อยู่ใกล้ทะเล Jotashield AntiFade ทำหน้าที่ปกป้องให้อาคารสวยดูมีชีวิตชีวาอยู่เสมอ
Loading...